Med4all

 • Advies
 • Advies

  In principe zijn werkgevers verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan het op een veilige manier benutten van deze omstandigheden en op een veilige manier zijn werkzaamheden verricht. De Arbowet geeft richting aan dit beleid en arbeidsomstandigheden die daaraan voldoen. In de praktijk blijkt vaak dat werkgevers dit niet als hoogste prioriteit in hun agenda hebben staan. Immers er moet meer productie dus winst worden gemaakt en blijft er weinig aandacht over voor arbeidsomstandigheden. Een veilig, gezonde en plezierige werkomgeving leidt tot minder ziekteverzuim en tot betere prestaties. De basis voor Arbobeleid is de Risico Inventarisatie & Evaluatie en het plan van aanpak. Dit is de belangrijkste verplichting uit de Arbowet. De Arbowet schrijft niet voor hoe vaak een Risico-Inventarisatie & Evaluatie moet worden herzien. Maar als de arbeidsomstandigheden veranderen moet de werkgever ook de Risico-Inventarisatie & Evaluatie aanpassen. Bijvoorbeeld bij een nieuwe productielijn, een ingrijpende verbouwing, uitbreiding van het dienstenpakket, of nieuwe taken voor medewerkers. Zo is de Risico- Inventarisatie & Evaluatie altijd actueel.

  Med4all heeft veel expertise op het gebied van Arbo omstandigheden in het algemeen.

  Zo kunnen wij  u bijvoorbeeld  adviseren en ondersteunen bij  de volgende belangrijke aandachtsgebieden;

  • Opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE & E)
  • Jaarlijkse update van gemaakte resultaten ( Plan van Aanpak)
  • Opstellen van een Bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan)
  • Ontwikkelen van ontruimingstekeningen
  • Organiseren van ontruimingsoefeningen
  • Jaarlijkse controle van BHV/EHBO koffers

  Het is mogelijk om één onderdeel door Med4all uit te laten voeren. Veel interessanter is om bovenstaande als totaalpakket af te nemen. Als werkgever heeft u er geen omkijken meer naar en bent u verzekerd van een goed arbobeleid binnen uw organisatie. Wilt u zelf een Risico Inventarisatie & Evaluatie opstellen? In dat geval kunnen wij u begeleiden bij dit project. Informeert u vrijblijvend naar de mogelijkheden.