Med4all

 • Advies
 • Ontruimingsoefening

  Feitelijk is een ontruimingsoefening niet meer dan een generale repetitie van een ongeval of calamiteit. Niet alleen is de werkgever verplicht om jaarlijks een ontruimingsoefening te organiseren. In principe maakt een ontruimingsoefening deel uit van een BHV plan. Zo’n ontruiming is bedoeld om medewerkers en eventuele bezoekers te trainen hoe zij het gebouw via de kortste en veilige manier kunnen verlaten. Uiteraard is het van belang dat medewerkers geïnformeerd worden over een ontruimings/BHV plan. Een werkoverleg is hier bij uitstek geschikt voor.

  Er zijn nog een aantal redenen te noemen om dit regelmatig te toetsen;

  • BHV’ers raken vertrouwd met hun BHV taken
  • BHV’ers merken hoe collega’s /bezoekers kunnen reageren op een incident.
  • Gebruikers van het gebouw raken vertrouwd met de procedures
  • BHV materialen worden weer eens gebruikt en getest.

  Fase 1: Medewerkers worden ingelicht over de dag en tijdstip van de ontruiming. Beperk in dit stadium tot een gedeelte van het bedrijf, zoals een etage. Het is nu goed bijvoorbeeld controleerbaar hoe een ontruiming wordt opgebouwd en gecoördineerd, hoe functioneel het ontruimingssignaal is en hoe de controle op de verzamelplaats wordt uitgevoerd.

  Fase 2: Medewerkers worden ingelicht over de dag of week (geen tijdstip)

  Fase 3: Medewerkers worden niet ingelicht. Eventueel  kan deze oefening gecombineerd worden met een rookmachine en/of lotusslachtoffer(s)

  Fase 4: Medewerkers worden niet ingelicht en de oefening is complexer. Eventueel gecombineerd met brandweer.

  Er wordt een scenario gespeeld die bij de hulpverleners niet bekend is. Zo’n oefening hoeft over het algemeen niet te lang te duren om kostbare tijd niet verloren te laten gaan. Eventueel kan gekozen worden voor een aantal observanten. Deze personen krijgen een formulier uitgereikt die moet worden ingevuld. Na afloop wordt een ontruimingsoefening geëvalueerd. Uit deze evaluatie komt naar voren waar de eventuele knelpunten zitten en hoe deze een volgende keer verbeterd kunnen worden. Meestal wordt een ontruimingsoefening vastgelegd in een document. Uiteraard moet dit verslag onder de aandacht worden gebracht bij de overige werknemers.

  Een ontruimingsoefening hoeft in principe niet lang te duren. Een ander niet onbelangrijke reden is om het arbeidsproces zo kort mogelijk te onderbreken. Laat u zich vrijblijvend informeren.