Med4all

 • Advies
 • Ontruimingsplan

  Vanuit de Arbowet en de Bedrijfs Hulp Verlening (BHV) is iedere organisatie verplicht jaarlijks een ontruiming te oefenen. In een ontruimingsplan staat systematisch beschreven wat er gedaan moet worden in geval van een calamiteit. Het is geen dik boekwerk, maar er staat kort en bondig beschreven hoe te handelen bij een ontruiming. Tevens wordt dit document bij een incident overhandigd aan de bevelvoerder van de brandweer.

  Heeft u er wel eens aan gedacht wat een ontruimingsplan allemaal met zich meebrengt? Een ontruiming is noodzaak als er bijvoorbeeld brand uitbreekt. Weet u hoe u dan moet handelen? Het belangrijkste om te doen: met zijn allen oefenen.

  Als er brand uitbreekt, bijvoorbeeld bij u in het bedrijf, breekt er ook altijd nog iets anders uit, namelijk paniek. Brand is levensbedreigend en de mensen die aanwezig zijn willen zo snel mogelijk naar buiten. In dergelijke situaties vergeten mensen hun medemens of collega’s en alleen het overleven telt. Dat leidt tot ongecontroleerde situaties, grotere paniek en nog grotere problemen.

  Een soepele ontruiming spaart mensenlevens. Als je dat zo leest op een internetpagina, ga je er misschien wat gemakkelijk aan voorbij. Maar wie het een keer heeft meegemaakt, weet beter. Voor je het weet is er paniek. En paniek is zo’n beetje het slechtste wat er bij een (beginnende) brand kan gebeuren.

  Verstikkende rook, hitte… Weet u in moeilijke omstandigheden de uitgang te vinden? Vaak is de beste vluchtweg een heel andere route dan hoe u ’s ochtends binnenkomt. Goede vluchtroutes staan duidelijk aangegeven (met van die groen verlichte bordjes), maar die zijn niet altijd goed zichtbaar, bijvoorbeeld bij sterke rookontwikkeling.

  Een periodieke ontruimingsoefening doet daarin wonderen. Zo’n oefening is bedoeld om van te leren. Het doel: uw medewerkers en u goed voorbereiden in geval van nood. Zodat iedereen bijna blindelings de weg naar buiten weet te vinden en bijvoorbeeld ook mensen kunt helpen die minder goed ter been zijn.

  voorbeeld ontruimingsplan

  Med4all kan u helpen bij het opstellen van een ontruimingsplan.  Het is van belang een ontruimingsplan na verloop van tijd te herzien en zo nodig aan te passen. Bijvoorbeeld in geval van een reorganisatie of een interne verbouwing.