Med4all

 • Producten
 • AED
 • Algemene informatie AED

  Wat is een AED?

  Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, indien er sprake is van een levensbedreigende hartritmestoornis. Het hart zal na de stroomstoot zelf weer proberen een hartritme te krijgen. Nog voordat een ambulance ter plaatse is, kan men al beginnen met defibrilleren. Snelle reanimatie (= beademen en borstcompressie) en het direct inzetten van een AED zal de overlevingskansen aanzienlijk vergroten.

  Hoe werkt een AED?

  Nadat twee zelfklevende elektroden op de ontblote borst van het slachtoffer zijn aangebracht, begint de AED met een analyse van het hartritme. Indien er sprake is van ventrikelfibrilleren ( = chaotisch trillen van het hart) zal de AED aangeven dat toedienen van een stroomstoot aan het hart noodzakelijk is. De stroom wordt (eventueel na een druk op de knop) aan het hart toegediend via de zelfklevende elektroden. Het fibrilleren zal hierdoor stoppen en het hart krijgt de kans zelf weer een normaal ritme op te bouwen.

  Wat is het nut van een AED?

  Een AED vergroot de overleveningskansen van een slachtoffer met ventrikelfibrilleren aanzienlijk. Hoe sneller de reanimatie en defibrilllatie bij een slachtoffer wordt toegepast, des te groter zijn de overlevingskansen.

  Hoe groot zijn de overlevingskansen bij gebruik van een AED?

  Bij een circulatiestilstand is de kans dat de onderliggende hartritmestoornis ventrikelfibrilleren betreft ongeveer 75%. Hoe eerder defibrillatie wordt uitgevoerd des te groter is de overlevingskans van slachtoffers met ventrikelfibrilleren. Indien binnen 2 minuten een stroomstoot wordt toegediend stijgt de overlevingskans tot 80%. De kans op overleven daalt met 10% per minuut als defibrilleren wordt uitgesteld.

  Reanimatie bij een hartstilstand is de laatste jaren steeds vaker succesvol in Nederland. Dat is een goed teken. Waar ligt dat aan?

  Het feit dat steeds meer mensen een hartstilstand overleven komt onder andere doordat:

  • er vaak omstanders aanwezig zijn bij een hartstilstand, die gelijk 112 bellen en beginnen met reanimeren en ervoor zorgen dat er snel een AED ter plekke is
  • nieuwe sms-alertsystemen, waardoor hulpverleners uit de buurt sneller ter plekke zijn
  • de sterk verbeterde behandeling in het ziekenhuis

  De overlevingskans voor mensen met een hartstilstand buiten het ziekenhuis is in Nederland ongeveer 10 tot 20%.

  De cijfers in Noord-Holland liggen hoger:

  • bijna 1 op de 4 slachtoffers van een hartstilstand overleeft reanimatie buiten het ziekenhuis (Noord-Holland, 2011)
  • met inzet van een AED die direct toegankelijk is, is de overleving 48% (Noord-Holland, 2011)
  Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte aanvragen!