Med4all

 • Producten
 • AED
 • AED onderhoud

  Jaarlijks AED onderhoud is van levensbelang! Het zal toch gebeuren dat de AED hapert of niet werkt… Naast deskundige training is het minstens zo belangrijk om een AED jaarlijks te controleren. AED controleren is aanvullend op de interne zelftest die de AED maandelijks automatisch uitvoert.

  AED Keuren

  Volgens de visie van Med4all behoort een AED tot de categorie medische apparatuur. Zodoende volgen wij het advies op van de Inspectie voor de Gezondheidszorg om AED’s structureel te keuren en onderhouden. Ook volgen wij de richtlijnen van het landelijk AED onderhoudskeurmerk.

  AED controleren door heel Nederland

  Het AED onderhoud bestaat uit een jaarlijks bezoek door onze monteur. Tijdens dit bezoek gaat onze monteur uw AED controleren en keuren. Onze service beperkt zich niet tot de regio Utrecht. U vindt ons door heel Nederland.

  AED Onderhoud door Med4all

  Het jaarlijkse onderhoud omvat het volgende:

  • een zekerheidstest met een extern testapparaat (simulatietest, VF en afgifte in joule),
  • een testrapport met resultaten uit de zekerheidstest,
  • AED controle en zo nodig vervanging van testbatterij, hoofdbatterij en elektroden volgens compliance checklist,
  • installatie van nieuwe software (indien mogelijk),
  • aanpassing van de AED en/of installatie van software in verband met nieuwe richtlijnen voor reanimatie en defibrillatie (indien mogelijk), en
  • uitlezen van de AED na inzet, op verzoek van de cardioloog.

  Continuïteitsgarantie

  Bij Med4all bent u verzekerd van continuïteit. Ook als uw AED een storing vertoont die wij op locatie niet kunnen oplossen, zorgen wij voor een oplossing. U ontvangt van ons binnen 1 werkdag een tijdelijke AED totdat de reparatie of vervanging geregeld is.

  Storingsnummer

  Voor het melden van inzet, storing of het aanvragen van psychosociale opvang van de eerste hulpverleners kunt u het storingsnummer 24/7 bereiken via 050-313 3096

  Kosten voor onderhoud op locatie

  Jaarlijks AED controleren en onderhouden kost € 105,- excl. 9% BTW. De kosten voor het vervangen van de testbatterij, de hoofdbatterij en de elektroden zijn niet in het periodiek onderhoud opgenomen. Deze kosten worden aan u doorberekend. Dit geldt in een enkel geval ook voor nieuwe software.

  Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte aanvragen!