Med4all

 • Over Med4all
 • AED
 • Certificeringen

  NIBHV certificering

  Med4all staat geregistreerd bij het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) als erkend opleidingsinstituut. De NIBHV faciliteert de opleidingsinstituten bij het verzorgen van de opleidingen en certificeren van cursisten. De NIBHV ondersteunt Med4all met cursistenboeken en materiaal. Ook de examinering en certificering verloopt via het NIBHV.

  NIBHV keurmerk

  Sinds 3 jaar beschikt Med4all over het NIBHV Keurmerk en voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen van het NIBHV als zijnde een opleidingsinstituut. Als u een opleiding volgt bij een opleidingsinstituut met het NIBHV Keurmerk is zeker dat u met een kwaliteitsopleiding te maken heeft.

  Het Keurmerk biedt garantie, omdat opleidingsinstituten met het Keurmerk voldoen aan erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten Bedrijfshulpverlening. Erkende instituten worden opgenomen in het Register. Het NIBHV draagt zorg voor de erkenning en controle van de kwaliteit van de bij het Keurmerk aangesloten instituten.
  Meer informatie (PDF)

  NRR certificaat

  De Nederlandse Reanimatieraad is het overlegorgaan van de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode KruisHet Oranje Kruis en de vereniging van Artsen (VVAA). Een van de doelstellingen is het bereiken van uniformiteit in een lesprogramma in elementaire reanimatie in Nederland. Ed Boskaljon staat geregistreerd als instructeur bij de Nederlands Reanimatie Raad. Cursisten die met succes een reanimatiecursus bij Med4all hebben afgerond, worden ook een NRR-certificaat uitgereikt.

  Keurmerk

  Een keurmerk Opleidingsinstituten Bedrijfshulpverlening wordt verleend aan opleidingsinstituten bedrijfshulpverlening (BHV) in Nederland die voldoen aan een aantal eisen.

  Door het stellen van bepaalde opleidingsvoorwaarden ontstaat de zekerheid dat een opleidingsinstituut kwaliteit biedt. Een basisopleiding BHV bij een opleidingsinstituut met het keurmerk voldoet aan de daarvoor gestelde normen. Zo moet het opleidingsinstituut zich onder andere houden aan het examenreglement. Ook moet het opleidingsinstituut zich laten controleren of (blijvend) aan de voorwaarden van het keurmerk wordt voldaan. Het NIBHV draagt zorg voor de erkenning en controle de kwaliteit van de bij het Keurmerk opleidingsinstituten Bedrijfshulpverlening aangesloten instituten. Het keurmerk is drie jaar geldig. Op het certificaat staan onder meer de geldigheidsduur en het speciale beeldmerk dat bij het keurmerk hoort. Sinds 2004 heeft Med4all dit Keurmerk.

  Bij het NIBHV te Rotterdam zijn meer inlichtingen over het Keurmerk Opleidingsinstituten Bedrijfshulpverlening te verkrijgen.