Med4all

 • Trainingen
 • AED
 • Basic Life Support/AED

  De betekenis van ‘Basic life support’ is letterlijk “hulpverlening zonder medische hulpmiddelen, gericht op het herstellen en/of in stand houden van de vitale functies en het voorkomen of beperken van tijdelijke of blijvende invaliditeit in afwachting van professionele hulp”.

  Dat reanimatie iets te maken heeft met je hart weten de meeste mensen wel. Iedere week krijgen in Nederland 300 personen buiten het ziekenhuis een circulatiestilstand. Snelheid is dan geboden! Het geven van borstcompressies gevolgd door beademingen is van levensbelang. Maar borstcompressie en beademing leidt nooit tot een circulatie. Het enige middel die dit wel kan is een AED. De hersenen van een mens kunnen maximaal onder normale omstandigheden 4 tot 6 minuten zonder zuurstof. Uitzondering op deze regel is onderkoeling. Onderkoeling geeft een bescherming op het lichaam van het slachtoffer. In Nederland wordt door Ambulancediensten tot één uur na onderdompeling nog gestart met reanimatie.

  AED

  De belangrijkste functie van een Automatische Externe Defibrillator kortweg AED genoemd is het afgeven van een elektrische schok om het hart weer op gang te brengen. De AED geeft in het Nerderlands instructies via een luidspreker. in de meest gevallen zal de hulpverlener een knop moeten indrukken om en schok te kunnen afgeven. Hoe sneller dit na een circulatiestilstand gebeurt des te groter is de kans op overleven. Wanneer een AED binnen 2 tot 4 minuten bij een slachtoffer is stijgen de overlevingskansen met 60 á 70%. (Bron: Nederlandse Hartstichting)

  Leerdoelen

  In een reanimatiecursus leert de cursist de praktische handelingen op een pop. Daarnaast is tegenwoordig standaard het gebruik van een AED in deze cursus opgenomen.

  Duur van de cursus

  De gecombineerde reanimatie-/AED-cursus duurt in totaal 4 á 6 uur.

  Werkvorm

  De cursus wordt gegeven in kleine groepjes van maximaal 6 personen.

  Certificaat

  Als de cursist met goed gevolg de cursus heeft doorlopen wordt een certificaat uitgereikt uitgegeven door het European Resuscitation Council (Europese Reanimatie Raad). Tevens wordt de cursist in de Europese databank geregistreerd.

  Of liever eerst een afspraak maken voor meer informatie?