Med4all

 • Trainingen
 • AED
 • Basisopleiding Bedrijfshulpverlener

  Wat zijn bedrijfshulpverleners?

  Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt – er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig – dan zijn het BHV’ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of als er iemand flauw valt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo’n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

  Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

  Leerdoelen

  Wat behoort tot de taken van een BHV’er:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf

  Met behulp van de opleidingstool kunt u bepalen welke opleiding tot Bedrijfshulpverlener het beste aansluit op uw bedrijfsactiviteiten.

  Duur van de cursus

  De volledige BHV-opleiding duurt in totaal twee dagen en bestaat uit twee onderdelen. Gedurende één dag worden de medische onderwerpen behandeld. De brandgerelateerde onderwerpen worden op de andere dag behandeld.

  Toetsing

  Beide onderdelen worden afgesloten met een schriftelijk examen en een praktische toets.

  Certificaat

  De cursist ontvangt een certificaat uitgegeven door het NIBHV. Jaarlijks dient een herhaling plaats te vinden om het certificaat geldig te houden. Zowel voor het medisch als het branddeel is dit een dagdeel.

  Locatie

  De cursus wordt bij u op locatie gegeven.

  Of liever eerst een afspraak maken voor meer informatie?