Med4all

 • Trainingen
 • AED
 • Beheerder Brandmeldinstallaties

  Beheerder Brandmeldinstallaties

  Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.

  Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen ook te zorgen dat er een beheerder brandmeldinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid.

  Vooropleiding

  De cursist dient in het bezit te zijn van een geldig BHV diploma.

  Leerdoelen

  De navolgende onderwerpen worden in deze cursus behandeld:

  • Doel en techniek van een brandmeldinstallatie
  • Werking van een brandmeldinstallatie
  • Verantwoordelijkheden en functieinhoud
  • Gegevens in een logboek registreren en rapporteren
  • Preventief onderhoud verrrichten
  • Periodieke controles uitvoeren
  • Instructie geven aan derden

  Het is ook mogelijk de periodieke controle uit te besteden. Med4all beschikt over deskundigen die deze taak van u kunnen overnemen zodat u hier geen omkijken naar heeft. Informeert u vrijblijvend naar de mogelijkheden.

  Duur van de cursus

  Een opleiding tot Beheerder Brandmeldinstallatie duurt drie dagdelen.

  Werkvorm

  Op de eerste lesdag krijgt de cursist een opdracht uitgereikt die verder uitgewerkt dient te worden. Op de tweede lesdag wordt deze met de cursist besproken

  Toetsing

  Afsluitend wordt een schriftelijke toets afgenomen.

  Certificaat

  Als de toets met een voldoende is afgesloten ontvangt de kandidaat het certificaat “Beheerder Brandmeldinstallatie’ uitgegeven door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

  Locatie

  In overleg.

  Of liever eerst een afspraak maken voor meer informatie?