Med4all

 • Trainingen
 • AED
 • Coördinator/Hoofd Bedrijfshulpverlening

  Algemeen

  Een Hoofd BHV is verantwoordelijk voor het BHV beleid binnen een organisatie. Deze persoon heeft een leidinggevende functie en stuurt onder andere BHV’ers aan. Tevens is deze persoon verantwoordelijk voor de juiste inrichting van de BHV organisatie.

  Deze opleiding is bestemd voor personen die in uw bedrijf of instelling (gaan) functioneren als Coördinator / Hoofd Bedrijfshulpverlening (BHV). De deelnemer heeft een MBO / HBO werk- en denkniveau en vervult een management- of middelmanagementfunctie binnen uw bedrijf of instelling.

  Leerdoelen

  Na het volgen van deze opleiding kan de Coördinator /Hoofd Bedrijfshulpverlening de volgende taken uitvoeren:

  • Een bedrijfshulpverleningsorganisatie opzetten
  • Houden van ontruimingsoefeningen
  • Zorgen voor opleiding en oefening van de BHV’ers
  • De bedrijfshulpverleningsorganisatie beheren
  • Communicatie onderhouden, zowel intern met werkgever en medewerkers, als extern met o.a. professionele hulpverleningsdiensten.

  De volgende onderwerpen zullen worden behandeld (conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)):

  • Algemeen
  • Wettelijk kader
  • Interne uitvoering BHV
  • Schriftelijke vastlegging BHV
  • Opleidingen
  • Alarmering- en waarschuwingsprocedures
  • Deskundige diensten

  Duur van de cursus

  De opleiding tot Coördinator / Hoofd BHV duurt totaal twee dagen. Daarnaast vindt na enkele weken na de 2e cursusdag het examen plaats.

  Werkvorm

  In de periode tussen dag één en het examen werkt de deelnemer een opdracht uit en bereidt een presentatie voor. De opdracht bestaat uit het opstellen van een BHV-plan voor de eigen organisatie.

  Examen en projectopdracht

  Het examen Coördinator/ Hoofd BHV bestaat uit een theoretisch deel met open vragen en het mondeling verdedigen van een bedrijfshulpverleningsplan van de eigen organisatie voor de examencommissie.

  Op de laatste cursusdag moet het plan worden gepresenteerd en wordt het schriftelijk examen afgelegd. Voor het uitwerken van de opdracht moet rekening worden gehouden met een studiebelasting van zestig tot tachtig uur.

  Bij voldoende resultaat van alle onderdelen ontvangt de kandidaat een diploma uitgegeven door het (NIBHV)

  Alle cursisten die bij Med4all deze opleiding hebben gevolgd zijn in één keer geslaagd!

  Of liever eerst een afspraak maken voor meer informatie?