Med4all

 • Trainingen
 • AED
 • Eerste hulp bij sportletsels

  Sporten is een gezonde bezigheid, toch krijgen sporters ook met sportletsels te maken. Eerste hulp bij sportletsels heeft een belangrijke functie bij het beperken van schade die sporters tijdens het sporten kunnen oplopen. Goede eerste hulp kan erger voorkomen. Het herstel van een sportblessure begint al op het moment dat de Eerste Hulp wordt geboden.

  Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. U verkrijgt kennis van de meest voorkomende sportletsels, de oorzaken en gevolgen. U leert de gevolgen van het sportletsel beperkt te houden. U krijgt inzicht in de wijze waarop sportletsels kunnen worden voorkomen. U raakt op de hoogte van effectieve blessurepreventieve maatregelen. Onderwerpen die behandeld worden:

  • sportletsels
  • vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp bij sportongevallen
  • stoornissen in het bewustzijn
  • stoornissen in de ademhaling
  • stoornissen in de bloedsomloop
  • letsels van de huid
  • letsels van spieren en pezen
  • letsels van botten en gewrichten
  • letsels aan het hoofd
  • warmteletsels
  • koudeletsels
  • de organisatie van de Eerste Hulp bij sportevenementen
  • overzicht beschermende materialen per sport
  • verband- en hulpmiddelen

  De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp. De nadruk ligt op de praktijk. De instructeur(s) toetsen gedurende de opleiding of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt van de toetsing ligt op de praktijk. Er wordt gelet op uw geschiktheid om in de praktijk als eerstehulpverlener op te treden. Indien u in het bezit bent van een diploma Eerste Hulp, ontvangt u het certificaat Eerste Hulp bij Sportongevallen.

   

  Of liever eerst een afspraak maken voor meer informatie?