Med4all

 • Trainingen
 • AED
 • Ontruimingsleider

  Ontruimen is soms noodzakelijk wanneer bijvoorbeeld de veiligheid en /of gezondheid van mensen in gevaar komt. In een ontruimingsplan staat omschreven hoe een bedrijfsruimte snel ontruimd dient te worden.

  De ontruimingsleider heeft een belangrijke taak bij een ontruiming. Belangrijk is dat dit snel en effectief gebeurt zonder dat er paniek ontstaat. Ook dient de ontruimingsleider na te gaan of iedereen daadwerkelijk het pand heeft verlaten. Kennis van het gebouw is hier van groot belang! De ontruimingsleider wordt aangesteld door de werkgever. De ontruimingsleider is bij een ontruiming herkenbaar en draagt een hesje.

  Leerdoelen

  De taken van de ontruimingsleider:

  • Het leiding geven en aansturen aan de ontruimers
  • Het coördineren van de ontruiming
  • Het aangeven van de verzamelplaats
  • Zorgt voor de opvang van de overheidshulpverleners
  • Het verzamelen van afmeldingen

  Duur van de cursus

  De cursus duurt in totaal een dagdeel.

  Certificaat

  Na afloop van de cursus ontvangen de ontruimingsleiders een bewijs van deelname.

  Of liever eerst een afspraak maken voor meer informatie?