Med4all

 • Trainingen
 • AED
 • VCA Basisveiligheid

  De Arbowet stelt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden die zich op het bedrijf bevinden. Opdrachtgevers kunnen daarom eisen dat personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers). Van leidinggevenden kunnen zij bovendien eisen dat zij het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden hebben behaald. Cijfers van het CBS geven aan dat aandacht voor veilig werken broodnodig is. Jaarlijks zijn er meer dan 150.000 werkenden betrokken bij een bedrijfsongeval. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken. Door het behalen van het VCA diploma kunt u aantonen dat de benodigde kennis aanwezig is.

  Het NIBHV is een door ECABO erkend examencentrum dat bevoegd is tot het afnemen van VCA-examens en het verstrekken van VCA-diploma’s. Op diverse plaatsen in het land worden inloopexamens georganiseerd.

  Vooropleiding

  Minimaal een LBO opleiding.

  Leerdoelen

  In de cursus worden onderstaande hoofdstukken behandeld:

  • Wet- en regelgeving
  • Risico’s en ongevallen
  • Gevaarlijke stoffen
  • Ongevallen en explosies
  • Besloten ruimtes
  • Machines en gereedschappen
  • Tillen en hijsen
  • Struikelen
  • Uitglijden en vallen
  • Werken op hoogte
  • Elektriciteit
  • Persoonlijke Beschermingsmiddelen

  Duur van de cursus

  Afhankelijk van het aantal cursisten 3 dagdelen.

  Toetsing

  Aan het eind van de cursus wordt bij de cursist een schriftelijke toets afgenomen. Deze toets bestaat uit 40 meerkeuze vragen. De kandidaat is geslaagd bij 28 of meer goed beantwoorde vragen.

  Of liever eerst een afspraak maken voor meer informatie?